Zasady i Warunki

PPROSIMY O UWAZNE ZAPOZNANIE SIE Z ZASADAMI I WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY

Co zawieraja niniejsze warunki?

Ponizsze warunki okreslaja zasady korzystania z naszej strony www.silverlinetools.com (nasza strona).

Kliknij na ponizsze linki, aby dowiedziec sie wiecej o kazdym z obszarów:

 • Kim jestesmy i jak mozna sie z nami skontaktowac.
 • Korzystajac z naszej strony, akceptujecie Panstwo warunki okreslone w niniejszych zasadach.
 • Istnieja inne warunki, którym moga Panstwo podlegac.
 • Mozemy wprowadzac zmiany w niniejszych zasadach.
 • Mozemy dokonac zmian na naszej witrynie.
 • Mozemy zawiesic lub wycofac nasza witryne.
 • W jaki sposób moga Panstwo korzystac z materialów na naszej stronie.
 • Nie nalezy polegac na informacjach zawartych na naszej stronie.
 • Nie ponosimy odpowiedzialnosci za strony internetowe, do których udostepniamy linki.
 • Nie zatwierdzamy tresci generowanych przez uzytkowników.
 • Kiedy ponosimy odpowiedzialnosc za straty lub szkody poniesione przez uzytkownika.
 • Zasady dotyczace umieszczania tresci na naszej stronie.
 • Prawa, jakie daja nam Panstwo odnosnie uzytkowania zamieszczonych przez was tresci.
 • Nie ponosimy odpowiedzialnosci za wirusy, nie wolno ich wprowadzac.
 • Zamieszczanie laczy do strony.
 • Jurysdykcja i obowiazujace prawo
 • Nasze znaki towarowe sa zarejestrowane.

Kim jestesmy i jak mozna sie z nami skontaktowac

[SILVERLINE TOOLS] jest oddzialem handlowym [Powerbox AG, spólki nalezacej do grupy Silverline Limited Group]. Niniejsze Warunki swiadczenia uslug sa wydawane w imieniu grupy Silverline Limited Group, wiec kiedy uzywamy okreslenia „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszych Warunkach, odnosimy sie do odpowiedniej firmy w tej grupie. Nalezy skontaktowac sie z nami, aby uzyskac wiecej informacji na temat odpowiedniego podmiotu prawnego, który jest odpowiedzialny za te witryne.

Aby skontaktowac sie z nami, prosimy o przesylanie emalii pod [email protected]

Korzystajac z naszej strony, akceptujecie Panstwo warunki okreslone w niniejszych zasada

Korzystajac z naszej strony, potwierdzaja Panstwo, ze akceptuja oraz zgadzaja sie z niniejszymi warunkami uzytkowania oraz dokumentami, do których sie odnosza.

Jezeli nie zgadzaja sie panstwo lub akceptuja niniejszych zasad, nie powinni Panstwo korzystac z naszej witryny.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych zasad i warunków, i zachowanie na przyszlosc.

Istnieja inne warunki, którym moga Panstwo podlegac

Niniejsze warunki uzytkowania odnosza sie do nastepujacych dodatkowych warunków, które maja zastosowanie podczas korzystania z naszej strony:

Mozemy wprowadzac zmiany w niniejszych zasadach

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w kazdym momencie. Nasze zaktualizowane warunki beda wyswietlane na naszej stronie internetowej. Za kazdym razem, gdy beda Panstwo chcieli skorzystac z naszej strony internetowej, Waszym obowiazkiem bedzie sprawdzenie warunków oraz upewnienie sie, ze sa Panstwo w stanie zrozumiec obowiazujace w tym czasie warunki.

 Niniejsze warunki zostaly zaktualizowane w maju 2018

Mozemy dokonac zmian na naszej witrynie

Od czasu do czasu mozemy dokonac aktualizacji lub zmiany na naszej stronie internetowej, aby odzwierciedlic zmiany naszych produktów, potrzeby uzytkowników oraz nasze priorytety biznesowe.

Mozemy zawiesic lub wycofac nasza witryne

Nasza strona udostepniana jest bezplatnie.

Nie mozemy zagwarantowac, ze nasza strona, lub jakakolwiek jej zawartosc, bedzie zawsze lub nieprzerwanie dostepna. Mozemy zawiesic, wycofac lub ograniczyc dostepnosc calej strony lub dowolnej jej czesci z przyczyn biznesowych i operacyjnych. Postaramy sie poinformowac Panstwa z odpowiednim wyprzedzeniem o naszych decyzjach w tej kwestii.

Jako uzytkownicy, sa panstwo zobowiazani zadbac o to, aby osoby uzyskujace dostep do naszej witryny, a korzystajace z Panstwa polaczenia internetowego, sa swiadome warunków uzytkowania oraz innych obowiazujacych warunków, oraz ze sie do nich dostosuja.

W jaki sposób moga Panstwo korzystac z materialów na naszej stronie

Jestesmy wlascicielem lub licencjobiorca wszelkich praw wlasnosci intelektualnej dotyczacych strony oraz materialów na niej publikowanych. Dzialalnosc taka jest chroniona prawami autorskimi i umowami obowiazujacymi na calym swiecie. Wszelkie zwiazane z tym prawa sa zastrzezone.

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron do uzytku osobistego, a takze odsylanie innych czlonków organizacji uzytkownika do umieszczonych na stronie materialów.

Niedozwolone jest jakiekolwiek modyfikowanie papierowych czy tez cyfrowych kopii materialów przez Panstwa wydrukowanych czy pobranych ze strony, nie wolno równiez wykorzystywac ilustracji, zdjec, materialów wideo, nagran audio czy tez elementów graficznych wzietych z towarzyszacych materialów tekstowych.

Nalezy zawsze wymieniac nas (oraz innych rozpoznanych dostawców materialów) jako autorów materialów zawartych na stronie.

Zabrania sie uzywania materialów pochodzacych z naszej strony internetowej do celów komercyjnych bez naszej zgody lub zgody naszych licencjodawców.

Jezeli drukuja, kopiuja lub pobieraja Panstwo materialy z naszej strony w sposób naruszajacy niniejsze warunki uzytkowania, prawo do korzystania ze strony zostanie natychmiast cofniete i beda Panstwo zmuszeni, wedlug wlasnego uznania, zwrócic lub zniszczyc wszelkie kopie pobranych materialów.

Nie nalezy polegac na informacjach zawartych na naszej stronie

Tresci na naszej stronie udostepniane sa wylacznie do ogólnych celów informacyjnych. Ich celem nie jest pelnic roli doradztwa technicznego, finansowego, prawnego lub innego typu doradztwa, na którym powinni sie Panstwo opierac. Nalezy skorzystac z porady specjalisty przed podjeciem lub powstrzymaniem sie od jakichkolwiek dzialan na podstawie zawartosci naszej strony internetowej.

Mimo podejmowania przez nas wszelkich staran majacych na celu aktualizacje informacji na naszej stronie internetowej, nie skladamy zadnych oswiadczen, gwarancji lub rekojmi, wyraznych lub dorozumianych, ze zawartosc naszej strony jest dokladna, kompletna lub aktualna.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za strony internetowe, do których udostepniamy linki

Tam, gdzie nasza strona zawiera lacza do innych stron oraz zasobów udostepnianych przez strony trzecie, lacza te udostepniane sa wylacznie dla Panstwa informacji oraz wygody. Wyswietlanie laczy nie powinno byc interpretowane, jako zatwierdzenie lub zaaprobowanie przez nas stron, informacji produktów lub uslug, z jakich moga panstwo skorzystac, do których prowadza owe lacza.

Nie mamy zadnej kontroli nad witrynami stron trzecich oraz nie ponosimy odpowiedzialnosci prawnej za tresci, materialy lub informacji na nich zawarte. We have no control over third party websites and accept no legal responsibility for any content, material or information contained in them. Korzystanie z witryn stron trzecich moze podlegac zasadom i warunkom uzytkowania wspomnianej strony trzeciej.

Nie zatwierdzamy tresci generowanych przez uzytkowników

Niniejsza strona moze zawierac informacja oraz materialy przeslane przez innych uzytkowników strony, w tym tablic ogloszen. Informacje te oraz materialy nie podlegaja przez nas weryfikacji lub zatwierdzeniu. Opinie wyrazane przez innych uzytkowników na naszej stronie nie odzwierciedlaja naszych pogladów ani wartosci.

Jezeli chcieliby Panstwo zlozyc skarge odnosnie informacji lub materialów wprowadzonych przez innych uzytkowników, prosimy o skontaktowanie sie z nami.

Kiedy ponosimy odpowiedzialnosc za straty lub szkody poniesione przez uzytkownika

Niezaleznie od tego, czy sa Panstwo konsumentem, czy uzytkownikiem biznesowym:

 • Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w zaden sposób naszej odpowiedzialnosci wobec Panstwa tam, gdzie byloby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialnosc za smierc lub obrazenia spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców, oraz z powodu oszustwa lub podania falszywych informacji.

Jezeli sa Panstwo uzytkownikiem biznesowym:

 • Wykluczamy wszelkie domniemane wszystkie warunki, gwarancje, oswiadczenia oraz inne warunki, które moga dotyczyc naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek tresci na niej zamieszczonej.
 • Nie ponosimy odpowiedzialnosci wobec uzytkownika z tytulu jakiejkolwiek straty lub szkody, niezaleznie czy w postaci umownej czy deliktowej (wlaczajac w to zaniechanie), naruszenie obowiazków ustawowych, ani w inny sposób, nawet tych mozliwych do przewidzenia, wynikajacych z lub zwiazanych z:
 • uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania przez uzytkownika naszej strony; lub
 • uzytkowania lub polegania na tresciach wyswietlanych na naszej stronie internetowej.
 • W szczególnosci, nie odpowiadamy za:
 • utrate zysków, spadek sprzedazy, straty w dzialalnosci, utrate dochodów;
 • przerwe w dzialalnosci;
 • utrate spodziewanych oszczednosci;
 • utrate mozliwosci biznesowych, wartosci lub reputacji firmy; lub
 • jakakolwiek inna posrednia, wynikowa strate lub szkode.

Jezeli sa Panstwo konsumentem:

 • Prosimy pamietac, ze udostepniamy nasza strone internetowa wylacznie do uzytku domowego i prywatnego. Zgadzaja sie Panstwo nie wykorzystywac strony w celach komercyjnych lub biznesowych oraz nie ponosimy wobec panstwa odpowiedzialnosci za jakakolwiek utrate zysków, dzialalnosci, przerwe w dzialalnosci lub utrate mozliwosci biznesowych.

W jaki sposób mozemy wykorzystac Panstwa dane osobowe

Bedziemy uzywac Panstwa danych osobowych zgodnie z nasza Polityka prywatnosci

Zasady dotyczace umieszczania tresci na naszej stronie

Korzystanie z funkcji umozliwiajacych zamieszczanie materialów na naszej stronie, lub kontakt z innymi uzytkownikami wymaga przestrzegania standardów zawartosci okreslonych w Zasadach dopuszczalnego uzytkowania.

Uzytkownik poswiadcza, ze tresci, które zamieszcza, zgodne sa z tymi standardami i zobowiazuje sie wynagrodzic wszelkie straty wynikle z ewentualnego naruszenia tej gwarancji.

Tresci zamieszczane na stronie nie sa uwazane za poufne, ani objete prawem autorskim. Uzytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa wlasnosci do tych tresci, jednak zobowiazuje sie udzielic nam oraz innym uzytkownikom naszej strony licencji na korzystanie, przechowywanie i kopiowanie tresci oraz udostepniania stronom trzecim. Prawa, których uzytkownik nam udziela opisane sa w rozdziale Prawa, jakie daja nam Panstwo odnosnie uzytkowania zamieszczonych przez was tresci.

Mozemy równiez ujawnic tozsamosc uzytkownika dowolnym stronom trzecim, które twierdza, ze materialy zamieszczone przez niego na stronie stanowia naruszenie przyslugujacych im praw wlasnosci intelektualnej lub godza w ich prawo do prywatnosci.

Zastrzegamy sobie prawo do usuniecia dowolnego materialu lub wpisu, jezeli stwierdzimy, ze nie spelnia on standardów okreslonych przez Zasady dopuszczalnego uzytkowania.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych tresci uzytkownika.

Prawa, jakie daja nam Panstwo odnosnie uzytkowania zamieszczonych przez was tresci

 • Wgrywajac, publikujac, tresci na naszej stronie, uzytkownik udziela nam stalego, waznego na calym swiecie, niewylacznego, zwolnionego z tantiem i w pelni przenosnego prawa do uzycia, dystrybucji, reprodukcji, adaptacji oraz publikacji tych materialów zwiazanych z uslugami swiadczonymi przez nasza strone internetowa w róznych mediach.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za wirusy, nie wolno ich wprowadzac

Nie mozemy zagwarantowac, ze nasza strona bedzie wolna od wirusów czy innego szkodliwego oprogramowania.

Na uzytkowniku spoczywa odpowiedzialnosc za konfiguracje sprzetu komputerowego, programów komputerowych oraz platformy w celu uzyskania dostepu do naszej strony. Uzytkownik jest zobowiazany do uzywania wlasnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewlasciwe uzycie naszej strony internetowej przez swiadome rozsylanie wirusów, koni trojanskich, robaków, bomb logicznych ani innych materialów, które moga byc szkodliwe lub niebezpieczne w znaczeniu technicznym. Nie nalezy podejmowac prób uzyskania nieautoryzowanego dostepu do naszej strony internetowej, serwera, na którym strona sie znajduje badz innego serwera, komputera czy bazy danych powiazanych z nasza strona. Nie wolno atakowac naszej strony poprzez ataki typu denial-of service lub rozproszonych ataków typu denial-of service. Naruszenie tych postanowien stanowi przestepstwo w swietle ustawy o naduzyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Wszystkie przypadki beda zglaszane odpowiednim organom scigania, a w ramach wspólpracy z nimi ujawnimy tozsamosc danego uzytkownika. W wypadku naruszenia wymienionych zasad, dostep uzytkownika do strony internetowej zostanie natychmiast zablokowany.

Zamieszczanie laczy do strony

Umieszczanie laczy do naszej strony glównej jest dopuszczalne pod warunkiem, ze odbywa sie w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy i nie ma na celu jej wykorzystania.

Uzytkownikowi nie wolno zamieszczac laczy w sposób sugerujacy jakiekolwiek powiazania z firma, zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jesli nie jest to zgodne z prawda.

Uzytkownikowi nie wolno zamieszczac laczy do naszej strony na dowolnej stronie, która nie jest wlasnoscia uzytkownika.

Nie wolno wyswietlac naszej strony w ramce umieszczonej na innej stronie ani tworzyc laczy do innych czesci strony niz strona glówna.

Zastrzegamy sobie prawo do cofniecia zgody na umieszczanie laczy bez wczesniejszego zawiadomienia.

Strona internetowa, do której uzytkownik zamieszcza lacza musi pozostawac w zgodnosci ze standardami zawartosci okreslonymi w Zasadach dopuszczalnego uzytkowania.

Jezeli chcieliby Panstwo zamiescic lacze do lub uzyc tresci na naszej stronie w sposób inny niz te wymienione powyzej, prosimy o kontakt z nami.

Jurysdykcja i obowiazujace prawo

Jako konsument, nalezy zwrócic uwage, ze niniejsze warunki uzytkowania, ich przedmiot oraz tworzenie podlegaja prawu angielskiemu. Obie strony uznaja, ze sady w Anglii i Walii posiadaja wylaczna jurysdykcje.

Jesli jestes firma, niniejsze warunki uzytkowania, ich przedmiot oraz tworzenie (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegaja prawu angielskiemu. Obie strony uznaja, ze sady w Anglii i Walii posiadaja wylaczna jurysdykcje.

Najbardziej polska trójwymiarowa zabawka ukladanka to szescian rubika. Poznaj najlatwiejsze rozwiazanie szescianu.