Dopuszczalne zasady uzytkowania

ZASADY DOPUSZCZALNEGO UZYTKOWANIA

Niniejsze zasady dopuszczalnego uzytkowania okreslaja warunki, na jakich uzytkownik moze korzystac z naszej witryny internetowej www.silverlinetools.com lub uzytkowac strone w jakikolwiek inny sposób. Niniejsze zasady dopuszczalnego uzytkowania obowiazuja wszystkich uzytkowników oraz gosci Witryny.

Korzystanie z Witryny oznacza, ze uzytkownik zgadza sie i zobowiazuje przestrzegac wszystkich zasad uzytkowania, które sa uzupelnieniem Warunków uzytkowania Witryny internetowej podanych tutaj.

www.silverlinetools.com jest witryna obslugiwana przez GROUP SILVERLINE LIMITED. Silverline jest wlasnoscia podmiotu prawnego, który tworzy czesc Group Silverline Limited, tam, gdzie uzywamy zwrotu “my” w Zasadach dopuszczalnego uzytkowania, odnosimy sie do odpowiedniej spólki w Group Silverline Limited odpowiadajacej za prowadzenie niniejszej Witryny. Group Silverline Limited jest spólka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem ewidencyjnym 03816214 z oficjalna siedziba pod adresem: Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil BA22 8H2.

Mozna kontaktowac sie z nami za pomoca email pod adresem: [email protected].

W przypadku niezaakceptowania niniejszych warunków, nie powinni Panstwo korzystac z naszej witryny.

NIEDOZWOLONE UZYCIE

Uzytkownik moze korzystac z naszej Witryny wylacznie w celach zgodnych z prawem. Zabrania sie korzystania z niej:

·        w jakikolwiek sposób, który lamie obowiazujace prawa i przepisy lokalne, krajowe i miedzynarodowe .

·        w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny lub oparty na oszustwie, albo którego celem lub skutkiem jest zlamanie prawa lub oszustwo .

·        w celu skrzywdzenia lub usilowania skrzywdzenia w jakikolwiek sposób osoby nieletniej.

·        w celu wyslania, swiadomego otrzymania, umieszczenia, pobrania, uzycia lub ponownego uzycia tresci, które nie sa zgodne z zamieszczonymi ponizej standardami zawartosci .

·        do przekazywania lub wysylania niezamawianych lub nieautoryzowanych materialów reklamowych lub promocyjnych lub innych podobnych form oferowania uslug (spam).

·        do swiadomego przekazywania danych, wysylania lub zamieszczenia tresci zawierajacych wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, rejestratory nacisniec klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe stworzone w celu zaklócenia pracy oprogramowania lub sprzetu komputerowego.

Uzytkownik zobowiazuje sie równiez, ze nie bedzie :

·        reprodukowac, duplikowac kopiowac ani odsprzedawac jakiejkolwiek czesci naszej Witryny w sposób lamiacy postanowienia zawarte w Warunkach uzytkowania.

·        korzystac bez autoryzacji, ingerowac, uszkadzac ani zaklócac:

·        jakiejkolwiek czesci Witryny;

·        sprzetu czy sieci, na których miesci sie Witryna;

·        oprogramowania uzywanego przy udostepnianiu Witryny; lub

·        sprzetu, sieci lub oprogramowania bedacych wlasnoscia, lub w uzytku osoby trzeciej.

Uslugi interaktywne

·        Od czasu do czasu mozemy udostepniac na naszej Witrynie uslugi interaktywne, m. in. czat roomy i tablice ogloszeniowe (zwane dalej “uslugami interaktywnymi”).

Tam, gdzie zapewniamy Uslugi interaktywne, podajemy uzytkownikom jasne informacje o rodzaju oferowanych uslug, o tym, czy sa moderowane i jesli tak, to w jaki sposób (np. czy sa moderowane przez czlowieka czy przez automat).

Dolozymy wszelkich staran, zeby oszacowac wszelkie mozliwe formy ryzyka dla uzytkowników (a w szczególnosci dla dzieci) pochodzace od osób trzecich i zwiazane z korzystaniem z Uslug interaktywnych udostepnianych na naszej Witrynie; w kazdym takim przypadku zdecydujemy, czy konieczna jest zmiana takiej uslugi (wlacznie z decyzja na temat tego, jaki rodzaj zmiany powinien zostac uzyty) w swietle tego ryzyka. Nie mamy jednak obowiazku nadzorowania, monitorowania czy moderowania jakichkolwiek Uslug interaktywnych oferowanych na naszej Witrynie i zrzekamy sie wszelkiej odpowiedzialnosci prawnej za straty lub szkody powstale w wyniku korzystania z jakichkolwiek Uslug interaktywnych przez uzytkownika przy naruszeniu naszych standardów jakosci, bez wzgledu na to, czy dana usluga podlega moderowaniu czy tez nie.

Korzystanie z którejkolwiek z naszych Uslug interaktywnych przez osobe nieletnia wymaga zgody rodzica lub opiekuna. Radzimy rodzicom, którzy pozwalaja swoim dzieciom na korzystanie z Uslug interaktywnych, aby rozmawiali z nimi o bezpieczenstwie w sieci poniewaz moderacja nie zawsze jest niezawodna. Osobom nieletnim, które korzystaja z uslug interaktywnych, nalezy uswiadomic potencjalne ryzyko z nimi zwiazane.

Jesli Usluga interaktywna jest przez nas moderowana, wtedy zazwyczaj umozliwiamy kontakt z moderatorem w razie pojawienia sie obaw lub trudnosci .

STANDARDY ZAWARTOSCI

Niniejsze standardy zawartosci dotycza wszelkich tresci zamieszczanych przez uzytkownika na naszej Witrynie (zwanych dalej Tresciami) oraz wszelkich Uslug interaktywnych z nia powiazanych .

Uzytkownik musi stosowac sie zarówno do ducha, jak i do litery ponizszych standardów. Standardy te odnosza sie zarówno do kazdej czesci jakiejkolwiek zamieszczanej Tresci z osobna, jak i do jej calosci.

GROUP SILVERLINE LIMITED okresli wedlug wlasnego uznania, czy Tresci naruszaja Standardy zawartosci.

Tresci musza:

·        byc zgodne z prawda (jesli stwierdzaja fakty).

·        wyrazac szczere przekonanie (jesli wyrazaja opinie).

·        byc zgodne z prawem obowiazujacym w Anglii i Walii oraz prawem w kraju, z którego sa przesylane.

Tresci nie moga :

·        zawierac materialów znieslawiajacych inne osoby.

·        zawierac materialów obscenicznych, obrazliwych, nienawistnych lub podzegajacych.

·        promowac materialów o charakterze erotycznym.

·        nawolywac do przemocy.

·        promowac dyskryminacji ze wzgledu na rase, plec, wyznanie, narodowosc, niepelnosprawnosc, orientacje seksualna lub wiek.

·        naruszac praw autorskich, praw do bazy danych lub znaku towarowego innej osoby.

·        wprowadzac w blad inne osoby.

·        byc stworzone w wyniku naruszenia obowiazków prawnych wobec osób trzecich, na przyklad naruszenia warunków umowy lub zobowiazania do zachowania poufnosci.

·        promowac jakiejkolwiek dzialalnosci niezgodnej z prawem.

·        lamac postanowienia sadu.

·        zawierac grózb lub naruszac lub pogwalcac prywatnosc innych osób, powodowac irytacje, niedogodnosci lub niepotrzebny niepokój.

·        potencjalnie nekac, denerwowac, zawstydzac, niepokoic lub draznic inne osoby.

·        byc wykorzystywane w celu podszywania sie pod inne osoby lub w celu podawania przez uzytkownika falszywej tozsamosci lub nieprawdziwych powiazan z innymi osobami.

·        sprawiac wrazenia, ze to My jestesmy ich zródlem, jesli faktycznie tak nie jest.

·        popierac, promowac lub wspierac dzialania niezgodne z prawem, takie jak (dla przykladu) naruszenia praw autorskich lub naduzycia komputerowe.

·        zawierac oswiadczen, o których wiesz lub wierzysz lub masz uzasadnione powody, aby wierzyc, czlonkowie spolecznosci, do których oswiadczenie jest kierowane lub ma byc opublikowane, moga rozumiec jako bezposrednia lub posrednia zachete do uczestnictwa w; przygotowania lub podzegania do aktów terroryzmu.

·        zawierac jakiekolwiek reklam, promowac uslug lub linków do innych witryn.

ZAWIESZENIE I ZABLOKOWANIE DOSTEPU

W przypadku naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego uzytkowania w wyniku korzystania z naszej Witryny przez uzytkownika mozemy podjac stosowne w naszym mniemaniu dzialania. 

Niezastosowanie sie do niniejszych Zasad dopuszczalnego uzytkowania stanowi powazne naruszenie warunków uzytkowania okreslajacych warunki uzytkowania  naszej Witryny i moze poskutkowac podjeciem przez nas nastepujacych dzialan:

·        natychmiastowym, tymczasowym lub stalym wycofaniem prawa do korzystania z Witryny.

·        natychmiastowym, tymczasowym lub stalym usunieciem wpisów lub materialów zamieszczonych przez uzytkownika na naszej Witrynie.

·        udzieleniem napomnienia.

·        wszczeciem postepowania sadowego przeciwko uzytkownikowi, majacego na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztów wynikajacych z niezastosowania sie do zasad (w tym miedzy innymi, rozsadnie oszacowanych kosztów administracyjnych i sadowych).

·        podjeciem dalszych srodków prawnych przeciwko uzytkownikowi.

·        ujawnieniem tych informacji organom egzekwowania prawa, tak, jak uznamy to za stosowne.

Zrzekamy sie wszelkiej odpowiedzialnosci prawnej za dzialania podjete w odpowiedzi na naruszenie Zasad dopuszczalnego uzytkowania. Nasze potencjalne dzialania opisane w niniejszych Zasadach nie podlegaja ograniczeniom i mozemy podjac inne dowolne kroki, które uznamy za stosowne.

JURYSDYKCJA I OBOWIAZUJACE PRAWO

Niniejsze zasady dopuszczalnego uzytkowania, ich przedmiot lub tworzeni, beda podlegaja prawu angielskiemu. Obie strony uznaja wylaczna jurysdykcje sadów w Anglii i Walii.

ZMIANY ZASAD DOPUSZCZALNEGO UZYTKOWANIA

W dowolnym momencie mozemy zmienic niniejsze zasady korzystania z Witryny przez wprowadzenie zmian na niniejszej stronie. Uzytkownik powinien ja okresowo odwiedzac, aby zapoznac sie z wprowadzonymi przez nas zmianami, poniewaz sa one dla niego wiazace. Niektóre postanowienia zawarte w tych zasadach korzystania moga zostac zastapione postanowieniami lub powiadomieniami zamieszczonymi w innych czesciach Witryny.