Privacybeleid

 

Privacy-beleid

Inleiding

Welkom bij het privacy-beleidsdocument van GROUP SILVERLINE LIMITED.

GROUP SILVERLINE LIMITED respecteert uw privacy en zet zich in voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit privacy-document informeert u met betrekking tot de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, ongeacht de wijze waarop deze verzameld zijn, met inbegrip van wanneer u onze website bezoekt (ongeacht de plek van waaruit u de website bezoekt), alsook met betrekking tot uw privacy-rechten en de wijze waarop de wet u daarbij beschermt.

Dit privacy-document is in het bezit van een gelaagde opbouw zodat u door de specifieke delen ervan kunt klikken zoals die hieronder vermeld zijn. Als alternatief kunt u een PDF versie van het document hier downloaden. Gelieve eveneens de woordenlijst te gebruiken om de betekenis te begrijpen van de termen die in dit privacy-document gebruikt worden.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

5. OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

6. INTERNATIONALE TRANSFERS

7. VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

8. OPSLAG VAN DE GEGEVENS

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

10. WOORDENLIJST

1.           Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit privacy-document

Dit privacy-document heeft tot doel om u informatie te geven met betrekking tot de wijze waarop Group Silverline Limited uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, met inbegrip van door middel van online enquêtes, het verwerken van bestellingen, geplaatste bestellingen, het bespreken van een product, en uw gebruik van deze website, met inbegrip van welke gegevens dan ook die u via deze website kunt aanleveren wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, een product aankoopt, of deelneemt aan een wedstrijd.

Onze producten noch deze website zijn bedoeld voor kinderen, en wij verzamelen dan ook geen gegevens met opzet met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacy-document leest, samen met welk ander privacy-document of eerlijk-verwerkingsdocument dan ook dat of die wij op specifieke momenten ter beschikking stellen wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacy-document vult de andere documenten aan en wordt niet geacht deze ongeldig te maken.

Controller

[SILVERLINE TOOLS] is een handelsafdeling van [Powerbox AG een bedrijf dat deel uitmaakt van de groep Group Silverline Limited Group]. Dit privacy-beleid is opgesteld in naam van de Group Silverline Limited Group, wat betekent dat, wanneer we in dit privacydocument melding maken van "we of wij" of van de afgeleide vorm daarvan, wij verwijzen naar het relevante bedrijf binnen deze groep, verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Neem contact met ons op voor meer informatie betreffende de wettelijke entiteit die de gegevenscontroller is.

Wij hebben een gegevensprivacymanager aangesteld die verantwoordelijk is voor vragen met betrekking tot dit privacy-document. Indien u vragen hebt met betrekking tot dit privacy-document, met inbegrip van welk verzoek dan ook om uw wettelijke rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met de gegevensprivacymanager door gebruik te maken van de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de wettelijke entiteit: Group Silverline Limited

Naam of titel van de gegevensprivacymanager: [TBC]

E-mailadres: [email protected]

Postadres: Boundary Way, Yeovil BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk

U hebt het recht om op elk moment dan ook een klacht in te dienen bij het kantoor van de informatieverantwoordelijke (Information Commisioner´s Office - ICO), bij de toezichthoudende autoriteit in het VK voor problemen met gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter op prijs stellen indien u ons de kans zou geven om uw probleem nader te bekijken alvorens u het ICO benadert, en vragen u dan ook vriendelijk om in eerste instantie met ons contact te willen opnemen.

Wijziging van het privacy-document en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Deze versie werd het laatst geactualiseerd op 30 april 2018, en de geschiedenis van de verschillende versies kan ingekeken worden of verkregen worden door met ons contact op te nemen.

De wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming in het VK zal wijzigen op 25 mei 2018. Alhoewel dit privacy-document de meeste van uw rechten onder de nieuwe wetgeving duidelijk maakt, kan het zijn dat we nog niet in staat zijn om bepaalde van uw verzoeken te beantwoorden tot mei 2018, omdat we nog steeds bezig zijn met het voorbereiden van onze systemen op deze wijzigingen.

Het is van groot belang dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden nauwkeurig en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

Snelkoppelingen naar derde partijen

Deze website kan snelkoppelingen omvatten naar websites van derde partijen, alsook plug-ins en applicaties. Wanneer u op deze snelkoppelingen klikt of de verbinding tot stand brengt, kan het zijn dat derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derde partijen en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacy-document te lezen van elke website die u bezoekt.

2.           De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie is welke informatie dan ook met betrekking tot een individu op basis waarvan deze persoon kan geïdentificeerd worden. Dit omvat geen gegevens waaruit de identiteit verwijderd werd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan, en, indien van toepassing, overbrengen, als volgt onderverdeeld:

·        Identiteitsgegevens omvatten de voornaam, de familienaam, gebruikersnaam, leeftijdsbereik, of gelijkaardige identificatie en titel

·        Contactgegevens omvatten het e-mailadres en telefoonnummers.

·        Financiële gegevens omvatten een bankrekening en details van een betaalkaart, waar bestellingen geplaatst zijn en betalingen uitgevoerd zijn via een niet-commerciële rekening.

·        Transactiegegevens omvatten details betreffende betalingen aan en door u, alsook andere details van producten en diensten die u bij ons gekocht hebt, waar bestellingen geplaatst zijn en betalingen uitgevoerd zijn via een niet-commerciële rekening.

·        Technische gegevens omvatten een IP-adres (internet protocol), uw logingegevens, het type browser en de versie ervan, de tijdzone en de locatie, types browser plug-ins en de versies ervan, het besturingssysteem en het platform, alsook andere technologie op de inrichting die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

·        Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback, en antwoorden op enquêtes.

·        Gebruikersgegevens omvatten informatie betreffende de wijze waarop u onze website gebruikt, alsook producten en diensten.

·        Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en van onze derde partijen, alsook u communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken, en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen afgeleid zijn van uw persoonlijke gegevens zonder dat ze echter door de wet beschouwd worden als persoonlijke gegevens omdat deze informatie niet rechtstreeks noch onrechtstreeks uw identiteit vrijgeeft. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang krijgt tot een specifiek kenmerk van de website. Indien wij geaggregeerde gegevens echter combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat het mogelijk wordt om rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, zullen wij de gecombineerde gegevens beschouwen als persoonlijke gegevens die zullen gebruikt worden in overeenstemming met dit privacy-document.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens over u (dit omvat details betreffende uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele oriëntatie, politieke opinies, lidmaatschap van een vakbond, informatie betreffende uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie betreffende criminele veroordelingen en misdrijven.

Indien u geen persoonlijke gegevens aanlevert

In gevallen waarin wij bij wet persoonlijke gegevens dienen te verzamelen, of onder de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben afgesloten, en indien u het nalaat deze gegevens over te maken wanneer u daarom verzocht wordt, kan het zijn dat wij het reeds bestaande of op stapel staande contract niet kunnen naleven (bijvoorbeeld om goederen of diensten aan u te leveren). In dat geval kan het zijn dat we een product of dienst moeten annuleren, maar wij zullen u er op dat moment van op de hoogte brengen indien dit het geval zou zijn.

3.           Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Wij maken gebruik van verschillende methodes om bij en over u gegevens te verzamelen, met inbegrip van door middel van:

·        Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact-, en financiële gegevens meedelen door formulieren in te vullen of door met ons per post, per telefoon, per e-mail, of op een andere wijze te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u overhandigt wanneer u:

·        Onze producten aanvraagt;

·        Een account op onze website creëert;

·        Op onze diensten of publicaties intekent;

·        Vraagt om marketingmateriaal toegestuurd te krijgen;

·        Deelneemt aan een wedstrijd, gebruikmaakt van een promotie of een enquête invult;

·        Ons feedback geeft; of

·        Ons een beoordeling geeft van een product of van een dienst.

·        Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u met onze website interageert, kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen betreffende uw uitrusting, browseracties, en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, van serverlogs, en van andere gelijkaardige technologieën. Het kan ook zijn dat we technische gegevens over u ontvangen indien u andere websites bezoekt waarbij u gebruik maakt van cookies. Wij verwijzen naar ons cookie-beleid voor bijkomende details.

·        Derde partijen of publiek beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van diverse derde partijen en uit publieke bronnen, zoals hierna vermeld:

·        Technische gegevens van de volgende partijen:

(a)      Analyse-providers zoals Google, gebaseerd buiten de EU;

(b)      Advertentienetwerken die in de EU gebaseerd zijn; en

(c)      Providers van zoekinformatie, gebaseerd in de EU.

·        Contact-, financiële, en transactiegegevens van providers van technische, betalings-, en leverancierdiensten, zoals Barclaycard, Pure360 (PurePromoter), Zendesk, UPS en DPD, gebaseerd in de EU.

4.           Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij zullen enkel uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Gewoonlijk zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

·        In gevallen waarin we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan met u aan te gaan of reeds aangegaan hebben.

·        In gevallen waarin het noodzakelijk is voor onze wettelijke interesses (of voor deze van een derde partij), en waarin uw interesses en fundamentele rechten geen prioriteit hebben op deze interesses.

·        Waar wij moeten voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Wij verwijzen naar de woordenlijst in hoofdstuk 10 voor meer informatie betreffende de types van wettelijke bases waarop wij zullen steunen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Algemeen gesteld, zullen wij niet steunen op een toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve in gevallen waarin er sprake is om rechtstreeks marketingcommunicaties van derde partijen naar u te versturen via e-mail, per post, of via tekstboodschappen. U hebt het recht om op welk moment dan ook u toestemming in te trekken voor het versturen van marketingmateriaal, door contact met ons op te nemen of door op de daarvoor voorziene snelkoppelingen te klikken (registratie ongedaan maken) in welke dan ook van de marketingboodschappen die naar u zijn gestuurd

Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

Hieronder zullen we in tabelformaat een beschrijving geven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken, en van de wettelijke basis waarop we telkens steunen om dat te doen. We hebben ook aangegeven wat uw wettelijke interesses zijn, indien van toepassing.

Gelieve op te merken dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken om meer dan een enkele wettelijke redenen, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij u gegevens gebruiken. Gelieve contact met ons op te nemen indien u meer details wenst betreffende de specifieke wettelijke basis waarop we steunen om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien er meer dan een enkele basis in de onderstaande tabel is vermeld.

Doel/activiteit

Type van de gegevens

Wettelijke basis voor het verwerken, met inbegrip van de basis voor de wettelijke interesse

Om u als nieuwe klant te registreren

(a) identiteit

(b) contact

Uitvoeren van een contract met u

Om uw bestelling te verwerken en te leveren, met inbegrip van

(a) betalingen, taksen, en kosten te beheren

(b) ontvangen en recupereren van bedragen die ons toekomen

(a) identiteit

(b) contact

(c) financieel

(d) transactie

(e) marketing en communicatie

(a) uitvoeren van een contract met u

(b) nodig voor onze wettelijke interesses (om schulden naar ons toe te recupereren)

Om uw ontvangst en gebruik van Toolpoints te registreren

(a) identiteit

(b) contact

(c) financieel

(d) transactioneel

Uitvoeren van een contract met u

Nodig voor onze wettelijke interesses (om te bestuderen waarvoor klanten Toolpoints gebruiken)

Om onze relatie met u te beheren, omvattende:

(a) u op de hoogte brengen betreffende wijzigingen in onze voorwaarden of in ons privacybeleid

(b) u te vragen om een bespreking achter te laten of om deel te nemen aan een enquête

(a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) marketing en communicatie

(a) uitvoeren van een contract met u

(b) nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) nodig voor onze wettelijke interesses (om onze gegevens geactualiseerd te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen om deel te nemen aan een prijstrekking, aan een wedstrijd, of om een enquête in te vullen

(a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) gebruik

(e) marketing en communicatie

(a) uitvoeren van een contract met u

(b) nodig voor onze wettelijke interesses (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en om onze zaak te laten groeien)

Om onze zaak en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van het oplossen van problemen, het analyseren van gegevens, het testen, het onderhouden van het systeem, technische ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) identiteit

(b) contact

(c) technisch

(a) nodig voor onze wettelijke interesses (voor de dagdagelijkse werking van onze zaak, het bijhouden van de administratie en van IT-diensten, de veiligheid van het netwerk, om fraude te voorkomen en in de context van een reorganisatie of van een restructurering van de groep)

(b) nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om u relevante inhoud van de website en advertenties aan te kunnen bieden, en om de efficiëntie van de advertenties die wij u aanbieden te kunnen meten en te begrijpen

(a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) gebruik

(e) marketing en communicatie

(f) technisch

Nodig voor onze wettelijke interesses (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en om onze zaak te laten groeien en om onze marketingstrategie duidelijk te maken)

Om gebruik te maken van gegevensanalyse om onze website, producten/diensten, marketing, onze klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) technisch

(b) gebruik

Nodig voor onze wettelijke interesses (om klantentypes voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website geactualiseerd en relevant te houden, om onze zaak te ontwikkelen, en om onze marketingstrategie duidelijk te maken)

Om u suggesties te geven en aanbevelingen te doen betreffende goederen of diensten die eventueel voor u interessant kunnen zijn

(a) identiteit

(b) contact

(c) technisch

(d) gebruik

(e) profiel

Nodig voor onze wettelijke interesses (om onze producten/diensten te ontwikkelen en om onze zaak te doen groeien)

Marketing

Ons doel is om u keuzes aan te bieden met betrekking tot bepaalde gebruiken van uw persoonlijke gegevens, met name voor wat betreft marketing- en advertentiedoeleinden. Wij hebben de volgende controlemechanismen voor persoonlijke gegevens opgezet:

Promotie-aanbiedingen van ons

Wij kunnen gebruik maken van u identiteits-, contact-, technische, gebruiks-, en profielgegevens om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u eventueel wilt of nodig hebt, of wat wij denken dat voor u interessant zou kunnen zijn. Dit is de wijze waarop wij beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant zouden kunnen zijn (dit noemen wij marketing).

U zult van ons marketingcommunicaties ontvangen indien u informatie bij ons hebt opgevraagd of goederen bij ons hebt aangekocht, of indien u ons uw gegevens hebt doorgegeven bij deelname aan een wedstrijd of zich geregistreerd hebt voor een promotie, en, in elk van die gevallen, niet hebt aangegeven dat u geen marketing wenst te ontvangen.

Marketing derde partijen

Wij zullen van u een uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens wij uw persoonlijke gegevens delen voor marketingdoeleinden met welk bedrijf dan ook buiten de Group Silverline Limited Group.

Weigeren

U kunt ons op welk moment dan ook vragen om te stoppen met het versturen van marketing boodschappen door in te loggen op uw online account via de website en door de relevante hokjes aan te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen, of door de desbetreffende snelkoppelingen te volgen in alle marketingboodschappen die u krijgt toegestuurd, of door contact met ons op te nemen op welk moment dan ook. Indien u weigert om nog verder deze marketingboodschappen te ontvangen, zal dit niet van toepassing zijn op persoonlijke gegevens die aan ons werden overhandigd als resultaat van een productaankoop, van een registratie van een waarborg, van een bespreking van een product, of van andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsers-cookies te weigeren, of om u een melding te geven wanneer websites cookies plaatsen of er toegang toe krijgen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, dient u zich ervan bewust te zijn dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet langer correct zullen werken. Voor meer informatie betreffende de cookies waarvan wij gebruik maken, wordt verwezen naar de cookie-beleid

Wijziging van doeleinden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, tenzij we redelijkerwijze denken dat we ze dienen te gebruiken voor een andere reden en indien die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Indien u een verklaring wenst te ontvangen betreffende de wijze waarop de verwerking van het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Indien wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en u uitleggen wat de wettelijke basis is die ons het recht geeft om dat te doen.

Gelieve op te merken dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder dat u daarvan op de hoogte bent of toestemming hebt gegeven, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dat vereist is of is toegestaan door de wet.

5.           Openbaar maken van uw persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de partijen die hierna vermeld worden, voor de doeleinden die terug te vinden zijn in de tabel in de bovenstaande paragraaf 4.

·        Interne derde partijen zoals uiteengezet in de woordenlijst (hoofdstuk 10).

·        Externe derde partijen zoals uiteengezet in de woordenlijst (hoofdstuk 10).

·        Derde partijen waaraan wij delen van onze zaak of van onze activa wensen te verkopen, over te dragen, of te fuseren. Als alternatief kan het zijn dat wij andere zaken wensen te kopen of ermee wensen te fuseren. Indien er zich wijzigingen voordoen in onze zaak zullen de nieuwe eigenaars uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken op dezelfde wijze als deze die is uiteengezet in het privacy-document.

Wij eisen dat alle derde partijen de veiligheid en de bescherming van uw persoonlijke gegevens respecteren en ze behandelen en verwerken in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat onze derde-partij aanbieders van diensten gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden, en staan hen enkel toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor duidelijk gespecifieerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6.           Internationale transfers

Sommige van onze externe derde partijen waarmee we samenwerken, zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebaseerd, wat betekent dat hun verwerking van uw persoonlijke gegevens een transfer van gegevens zal inhouden naar een plaats buiten de EER.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overbrengen naar een plaats buiten de EER zorgen wij voor een gelijkaardige mate van bescherming door erop te staan dat ten minste één van de volgende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd is:

·        Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel overbrengen naar landen waarvan de Europese commissie denkt dat ze een adequaat beschermingsniveau bieden voor persoonlijke gegevens. Voor bijkomende details wordt verwezen naar Europese commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonlijke gegevens in landen buiten de EU.

·        Indien wij gebruikmaken van welbepaalde aanbieders van diensten kunnen we gebruik maken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese commissie, waarin persoonlijke gegevens dezelfde bescherming wordt geboden als ze in Europa hebben. Voor bijkomende details wordt verwezen naar Europese commissie: Modelcontracten voor eventuele transfers van persoonlijke gegevens naar derde landen.

·        Indien wij gebruik maken van providers die in de VS gebaseerd zijn, kunnen wij gegevens aan hen overdragen indien ze deel uitmaken van het Privacy Shield waardoor ze verplicht zijn een gelijkaardige bescherming te bieden voor persoonlijke gegevens die gedeeld worden tussen Europa en de VS. Voor bijkomende details wordt verwezen naar Europese commissie: EU-US Privacy Shield.

Gelieve contact met ons op te nemen indien u bijkomende informatie wenst te verkrijgen betreffende de specifieke mechanismen die door ons gehanteerd worden wanneer we uw persoonlijke gegevens overbrengen naar een plaats buiten de EER.

7.           Veiligheid van de gegevens

Wij hebben geschikte beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren zouden gaan, gebruikt zouden worden, of dat er op een ongeautoriseerde wijze toegang tot zou verkregen worden, dat ze gewijzigd zouden worden, of dat ze vrijgegeven zouden worden. Daarenboven beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot de medewerkers, agenten, contractanten, en andere derde partijen die ervan op de hoogte moeten gesteld worden. Zij zullen uw persoonlijke gegevens enkel op onze instructies verwerken en hebben een vertrouwelijkheidsverplichting. Wij hebben procedures op punt gesteld en geïmplementeerd in geval van verdenkingen van eventuele inbreuken op de bescherming van uw persoonlijke gegevens, en wij zullen u en welke regulator dan ook op de hoogte brengen van een inbreuk indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

8.           Opslag van de gegevens

Hoe lang zult u mijn persoonlijke gegevens gebruiken?

Wij houden uw persoonlijke gegevens net zolang bij als nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij de gegevens verzameld hebben, met inbegrip van het voldoen aan welke wettelijke, boekhoudkundige, of rapportage-eisen die van kracht zijn.

Om de gepaste opslagperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, nemen wij de hoeveelheid, de aard, en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade naar aanleiding van ongeautoriseerd gebruik of het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, en of we deze doeleinden kunnen realiseren door gebruik te maken van andere middelen, alsook de van kracht zijnde wettelijke eisen in beschouwing.

De wet stelt dat we elementaire informatie betreffende onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële, en transactiegegevens) gedurende een periode van zes jaren dienen bij te houden nadat de klanten niet langer klant zijn, en dit voor belastingdoeleinden.

In sommige gevallen kunt u vragen om gegevens te wissen: zie Verzoek tot Wissen hierna voor bijkomende informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat ze niet langer met u geassocieerd kunnen worden) voor onderzoeks- of voor statistische doeleinden, en in dat geval kunnen wij deze gegevens voor onbepaalde duur verder gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

9.           Uw wettelijke rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u onder de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming bepaalde rechten over uw persoonlijke gegevens. Hierna vindt u meer informatie betreffende uw rechten:

·        Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens: U kunt uw persoonlijke gegevens inkijken door in te loggen op uw online account. Als alternatief kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen naar [email protected]

·        Verzoek tot correctie van uw persoonlijke gegevens: U kunt uw persoonlijke gegevens corrigeren door in te loggen op uw online account. Als alternatief kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen naar [email protected].

·        Verzoek tot wissen van uw persoonlijke gegevens: Stuur ons rechtstreeks een e-mail naar [email protected].

·        Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens: Stuur ons rechtstreeks een e-mail naar [email protected].

·        Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: Stuur ons rechtstreeks een e-mail naar [email protected].

·        Recht tot het intrekken van toestemming: Stuur ons rechtstreeks een e-mail naar [email protected].

·        Indien u welke dan ook van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, of voor welke andere reden dan ook, gelieve contact met ons op te nemen.

Gewoonlijk gratis

U zult niets hoeven te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om welke dan ook van de andere rechten uit te oefenen). Wij behouden ons echter het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk, of excessief is. Als alternatief kunnen wij in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij van u nodig kunnen hebben

Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om uw identiteit te bevestigen en om te verzekeren dat u recht hebt op toegang tot de persoonlijke gegevens (of om welke dan ook van de andere rechten uit te oefenen). Dit een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die daartoe geen recht hebben. Het kan ook zijn dat we contact met u opnemen om bijkomende informatie te verkrijgen met betrekking tot uw verzoek, teneinde onze respons te versnellen.

Tijdslimiet om te antwoorden

Wij trachten alle gegronde verzoeken binnen de maand af te handelen. Af en toe kan het zijn dat de procedure langer loopt dan een maand indien het verzoek complex is of indien u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en op de hoogte houden.

10.         Woordenlijst

WETTELIJKE GROND OF BASIS

Wettelijke interesse verwijst naar de interesse van onze zaak bij het beheren van onze zaak, om ons in staat te stellen om u de beste dienst of het beste product aan te kunnen bieden, alsook de beste en veiligste ervaring. Wij zorgen ervoor dat we welke mogelijke impact dan ook op u (zowel positief als negatief) en op uw rechten in beschouwing nemen alvorens we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze wettelijke interesses. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij de impact ervan op u prioriteit hebben over onze interesses (tenzij wij uw toestemming hebben of op een andere wijze daartoe gedwongen zijn of indien de wet dat toestaat). U kunt bijkomende informatie verkrijgen met betrekking tot de wijze waarop we uw wettelijke interesses evalueren ten opzichte van welke mogelijke impact dan ook op u in het licht van specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een contract verwijst naar het verwerken van uw gegevens waar het nodig is voor het uitvoeren van een contract waarvan u deel uitmaakt, of om stappen te ondernemen op uw verzoek alvorens een dergelijk contract aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting verwijst naar het verwerken van uw persoonlijke gegevens waar dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaronder wij vallen.

DERDE PARTIJEN

Interne derde partijen

Andere bedrijven in de Group Silverline Limited Group als mede-controllers of -verwerkers die zijn gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk en die IT- en systeembeheerdiensten aanbieden en leadership reporting ondernemen.

Externe derde partijen

·        Serviceproviders die gebaseerd zijn in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika, en die IT- en systeembeheerdiensten aanbieden.

·        Professionele adviseurs, met inbegrip van advocaten, bankiers, auditors, HR-adviseurs, en verzekeraars die gebaseerd zijn in het Verenigd Koninkrijk, en die consultancy-, bankiers-, wettelijke, verzekerings-, en boekhoudkundige diensten aanbieden.

·        HM Revenue & Customs, regulators en andere autoriteiten die gebaseerd zijn in het Verenigd Koninkrijk, en die een rapportage vereisen van verwerkende activiteiten in bepaalde omstandigheden.

·        Betalingsproviders die gebaseerd zijn in Europa, en die betalingsfaciliteiten en geassocieerde administratieve diensten aanbieden.

·        Geautomatiseerde marketingdiensten die gebaseerd zijn in Europa, en die marketing- en post-, e-mail-, en tekstmarketingdiensten aanbieden.

·        Serviceproviders die gebaseerd zijn in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika, en die transportdiensten aanbieden voor goederen die bij ons zijn aangekocht.

·        Serviceproviders die gebaseerd zijn in Europa en in Japan, en die vertaaldiensten aanbieden.

·        Goederen- en serviceproviders die gebaseerd zijn in Europa, en die goederen en diensten aanbieden voor het Toolpoints-uitwisselingsprogramma.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht tot:

Het verzoeken van toegang tot uw persoonlijke gegevens (ook wel "gegevenssubjecttoegangsverzoek" genoemd). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, en controleren dat wij deze op wettelijke wijze verwerken.

Het verzoeken van een correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bijhouden, corrigeren, alhoewel wij de nauwkeurigheid van de door u aan ons doorgegeven gegevens dienen te controleren.

Het verzoeken tot wissen van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen indien er geen goede reden is voor ons om deze verder te verwerken. U hebt eveneens het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen in gevallen waarin u op succesvolle wijze uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking (zie hierna), in gevallen waarin wij u informatie onwettelijk hebben verwerkt, of in gevallen waarin wij vereist zijn om uw persoonlijke gegevens te wissen om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving. Er dient echter opgemerkt te worden dat wij niet in alle gevallen kunnen voldoen aan uw verzoek tot het wissen van gegevens, en dit om specifieke wettelijke redenen die zullen worden medegedeeld, indien van toepassing, op het moment dat u uw verzoek indient.

Bezwaar tot verwerking van uw persoonlijke gegevens in gevallen waarin wij ons baseren op een wettelijke interesse (of op die van een derde partij) en indien uw persoonlijke situatie zodanig is dat u bezwaar is aangetekend tegen het verwerken om deze reden omdat uw vindt dat uw fundamentele rechten en vrijheden daardoor benadeeld worden. U hebt eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor rechtstreekse marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende wettelijke gronden hebben om uw gegevens te verwerken, gronden die prioriteit hebben over uw rechten en vrijheden.

Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) indien u wenst dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens nagaan; (b) in gevallen waarin ons gebruik van de gegevens niet wettelijk is maar waarin u niet wilt dat wij de gegevens wissen, (c) in gevallen waarin u wenst dat wij de gegevens verder bijhouden zelfs indien wij deze niet langer nodig hebben, omdat u wettelijke claims wilt indienen, uitoefenen, of beschermen; of (d) u bezwaar heeft aangetekend tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij dienen na te gaan of er prioritaire wettelijke redenen zijn om ze te gebruiken.

Verzoek tot overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan u of aan een door u aangeduide derde partij overdragen in een gestructureerd, gewoonlijk gebruikt, door een machine leesbaar formaat. Men dient op te merken dat dit recht enkel van toepassing is voor geautomatiseerde informatie waarvoor u initieel toestemming hebt gegeven aan ons om deze te gebruiken, of in gevallen waarin we de informatie hebben gebruikt om een contact met u uit te voeren.

Intrekken van toestemming op welk moment dan ook in gevallen waarin wij een dergelijke toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit zal echter geen effect hebben op de wettelijkheid van welke verwerking dan ook die is uitgevoerd alvorens u uw toestemming ingetrokken zal hebben. Indien u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat we niet in staat zijn om bepaalde producten of diensten aan u aan te bieden. Wij zullen u er op de hoogte van brengen indien dit het geval is op het moment dat u uw toestemming wenst in te trekken.